ΣΤΕΓΑΣΤΡΟ ΓΙΑ 3 ΣΕΙΡΕΣ ΚΕΡΑΜΙΔΙΑ

Προφυλάσσει το παράθυρο από τα νερά της βροχής
και εξασφαλίζει σκιά και ομορφιά

ΟΙ ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΙΣ ΣΑΣ

ΞΥΛΙΝΑ ΚΑΓΚΕΛΑ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΣΤΑΣΗ

Βάσεις για στέγαστρο παραθύρου 2 και 3 κεραμιδιών

ΞΥΛΙΝΑ ΚΑΓΚΕΛΑ ΜΕ ΤΟ ΜΕΤΡΟ

ΞΥΛΙΝΑ ΦΟΥΡΟΥΣΙΑ