ΣΤΕΓΑΣΤΡΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΟΔΟ

Σκεπάζουμε την είσοδο με μια  απλή κατασκευή με ξύλινα φουρούσια Σουηδίας  και ξύλινη επένδυση Σουηδίας

ΟΙ ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΙΣ ΣΑΣ

ΞΥΛΙΝΑ ΚΑΔΡΟΝΙΑ ΠΛΑΝΗΣ ΟΞΥΑΣ

ΞΥΛΙΝΑ ΚΑΓΚΕΛΑ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΣΤΑΣΗ

Βάσεις για στέγαστρο παραθύρου 2 και 3 κεραμιδιών

ΞΥΛΙΝΑ ΦΟΥΡΟΥΣΙΑ