Ελληνικά προϊόντα ξυλείας.

Πολύς λόγος γίνεται τώρα τελευταία και με αφορμή τη κρίση για  Ελληνικά προϊόντα.Υπάρχουν λοιπόν τέτοια που η πρώτη ύλη όπως το ξύλο εισάγεται από άλλες χώρες αλλά όλη η επεξεργασία γίνεται στην Ελλάδα από Ελληνικότατες πολύ μικρές επιχειρήσεις.

Ξύλινα φορούσια από Πεύκη Σουηδίας κατασκευασμένα στη δική μας μικρή επιχείρηση.Ξύλινη επένδυση ίσια.Η πρώτη ύλη είναι Πεύκη Σκανδιναυίας και κατασκευάζεται από εμάς.Στη φωτογραφία έχει περαστεί με βερνίκι για καλύτερη συντήρηση.


Δικολλητές ξύλινες κολώνες και δοκάρια μαζί με τα κιονόκρανα τους .Είναι ένα προϊόν που κατασκευάζεται κι αυτό από την επιχείρηση μας.

Δημοφιλείς αναρτήσεις