λεπομέρειες από ξύλινη στέγη

ξύλινη στέγη στην οποία η επικάλυψη του ξύλινου σκελετού γίνεται με O.S.B ,στη συγκεκριμέμη περίπτωση Γερμανίας.


βλέπουμε σε τομή το ξύλινο ψαλίδι,το O.S.B,την αναπνέουσα μεμβράνη και το καδρόνι πάνω στο οποίο θα στηριχθεί το κεραμίδι.Η θερμομόνωση αν είναι επιθυμητή τοποθετείται επάνω από την μεμβράνη και ανάμεσα στα καδρόνια.

Δημοφιλείς αναρτήσεις